Ko je dužan podnijeti poreznu prijavu i do kada?

Porezna uprava poziva porezne obveznike da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH podnesu slijedeće porezne prijave:

  • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2018. godinu – Obrazac GPD-1051 do 01.aprila 2019. godine,
  • Prijavu poreza na dobit za 2018. godinu do 1. aprila 2019. godine,
  • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2019. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2019. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2019. godine,
  • Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

  • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
  • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
  • dohodak direktno iz inostranstva,
  • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti, osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
  • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Obrazac GPD-1051 možete preuzeti na sljedećem linku:

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a9d63-94b8a-obrazac_gpd_1051_ver1__bos_web2.pdf

Prijave poreza na dobit za 2018. godinu

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom  podnose: privredna društva i druga pravna lica – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo.

Ukoliko koristite E-servis Porezne uprave FBiH, porezne prijave možete predati elektronski.

Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000 do 100.000 KM.

Izvor: www.pufbih.ba

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *