Prestanak obaveze vođenja knjige evidencije utroška brašna!


U “Službenom glasniku BiH” broj 28/19 od 12.04.2019. godine objavljeno je Uputstvo o stavljanju van snage uputstva o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna, koje donosi direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Ovim Uputstvom stavlja se van snage Odluka o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna (“Službeni glasnik BiH”, broj 11/11).

Ovo Uputstvo se objavljuje u “Službenom glasniku BiH” i službenoj stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a stupa na snagu 20. februara 2019. godine.

 

Izvor: www.sluzbenilist.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *