Bliži se rok za otpis zateznih kamata – 05. maj 2019!


Podsjećamo poreske obveznike da se bliži rok za otpis zateznih kamata na javne prihode, čime se može ostvariti mogućnost “zarade” kamate od 0,04% dnevno, odnosno 14,6% godišnje.

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine FBiH”, broj: 34/18), kamata koja je nastala po osnovu neplaćenih javnih prihoda, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine otpisuje se u cijelosti, ako obveznik glavnicu plati najkasnije do 5. maja 2019. godine.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva. Obrazac ZAOK popunjava se prema Pravilniku o formi i sadržaju obrasca zahtjeva za otpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji (“Službene novine FBiH”, broj: 29/13). Obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu „Obrasci“.

Izvor: www.pufbih.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *