Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda na teritoriji FBiH!

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 41/19 od 14.06.2019. godine objavljen je pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda i budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH koji Vam prenosimo u cjelosti:

”U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18 i 18/19), u poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu II. KANTONI, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 9. Kanton Sarajevo, naziv banke: “UniCredit Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo” i broj računa: “338-000-22100192-63“, zamjenjuje se brojem: “141-196-53200084-75“.

U dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 43. Vitez, naziv banke: “Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo” zamjenjuje se nazivom: “UniCredit Bank d.d.” i broj računa: “141-437-53200045-23“, zamjenjuje se brojem: “338-250-22875012-83“.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.”

Izvor: www.sluzbenilist.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *