Dopuna pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige!

,,Službene novine FBiH” broj 47/19 dana 05.07.2019. objavljuju Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige.

U članu 12. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

,,(3) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom obliku”

U članu 19. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

“(7) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom obliku”

Ova dopuna stupa na snagu 06.07.2019. godine.

U linku koji slijedi možete pronaći prvobitni Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige:

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

Izvor: www.sluzbenilist.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *