Zvanično objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja!

U “Službenim novinama FBiH” broj  81/21 od 11.10.2021. godine, objavljeni su sljedeći pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o računovodstvu i reviziji:

 • Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva
 • Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Pravilnik o sadržaju i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu
 • Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove
 • Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije
 • Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za neprofitne organizacije
 • Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva
 • Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove
 • Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije
 • Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne organizacije
 • Uputstvo kojim se daju smjernice za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja privredna društva u FBiH

Izvor: www.sluzbenilist.ba

Komentariši