Administrativne usluge

  • Administrativna pomoć prilikom registracije preduzeća,
  • Sortiranje i ažuriranje Vaše dokumentacije,
  • Vođenje evidencije zaposlenih,
  • Administrativna pomoć prilikom likvidacije preduzeća, te izrada likvidacionih bilansa.