Izrada studije o transfernim cijenama

U okviru širokog spektra usluga iz oblasti računovodstva, nudimo Vam i usluge izrade izvještaja o transfernim cijenama.

Ukoliko Vaše preduzeće posluje sa povezanim licima, dužni ste u trenutku dostavljanja poreznog bilansa posjedovati i studiju o transfernim cijenama koja analizira navedeno poslovanje. Prema članu 46. Zakona o porezu na dobit FBiH, dokumentacija o transfernim cijenama treba da sadrži dovoljno informacija i analizu da se potvrdi da su uvjeti transakcija poreznog obveznika sa povezanim licima u skladu sa principom „van dohvata ruke“.