Revizija

Agencija Info Business d.o.o. obavlja usluge revizije privrednih društava u skladu sa domaćim propisima i Međunarodnim standardima revizije.  Revizija finansijskih izvještaja se zasniva na prikupljanju dokaza o finansijskim informacijama sadržanim u osnovnim finansijskim izvještajima po godišnjem obračunu i njihovoj usklađenosti sa Zakonom o računovodstvu i općeprihvaćenim računovodstvenim načelima i standardima. Odgovornost revizora svodi se na izražavanje mišljenja o tim finansijskim izvještajima na temelju provedene revizije.