Knjigovodstvene usluge za obrte

  • Obračun plata,
  • Vođenje poslovnih knjiga obrtnika: knjiga prihoda i rashoda, knjiga prometa, evidencija potraživanja i obaveza, knjiga dugotrajne imovine,
  • Izrada godišnje prijave poreza na dohodak, kao i ostalih godišnjih izvještaja.