Objavljen Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u, stvoreni svi potrebni uslovi za doniranje hrane bez obračuna PDV-a!

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 62/23 od 08.09.2023. godine objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijetnost.

Ovim dopunam konačno je omogućeno doniranje hrane bez obračuna PDV-a.

PDV se ubuduće neće obračunavati na isporuku hrane koju PDV obveznik donira posredniku koji organizira i/ili učestvuje u lancu doniranja hrane. Decidno je definisano da se PDV neće obračunavati na hranu kojoj je u momentu doniranja, preostalo najviše pet dana do isteka roka koji je označen sa “upotrijebiti do”, odnosno “najbolje upotrijebiti do” i/ili 5% od ukupnog perioda u kojem se hrana može upotrijebiti prema deklaraciji ili ambalaži, osim za hranu za dojenčad za koju je rok najviše 7% ukupnog perioda.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV

Izvor: www.feb.ba