Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata!

U nastavku Vam donosimo uredbu o zaštiti tradicionalnih i starih zanata objavljenu u “Službenim novinama Federacije BiH” dana 13.04.2022. godine.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Uredba o zastiti tradicionalnih zanata

Izvor: www.sluzbenilist.ba

Komentariši