Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2020. godinu!

Porezna uprava Federacije BiH objavila je Javni poziv za podnošenje poreznih prijava koji Vam donosimo u nastavku:

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

  • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. godinu – Obrazac GPD-1051 do 31. marta 2021. godine,
  • Prijavu poreza na dobit za 2020. godinu do 31. marta 2021. godine,
  • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2020. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2021. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2021. godine,
  • Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

Obrazac GPD-1051 možete preuzeti ovdje:

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit, porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu:

  1. Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf) i
  2. Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne upraveFBiH(http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_-Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf).

Porezni obveznik koji ne podnese porezne prijave izlaže se riziku da Porezna uprava Federacije BiH podnese prijavu u ime poreznog obveznika za što je propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

Izvor: www.pufbih.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *